OPŁATA ZA POSIŁKI DLA DZIECI

6 zł

- Opłata za korzystanie przez dzieci z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)

5 zł

- Opłata za korzystanie z dwóch posiłków (śniadanie, obiad)

OPŁATA STAŁA

W ramach realizacji podstawy programowej godziny 8.00-13.00 sa bezpłatne

1 zł

- Opłata za każdą rozpoczętą godzinę poza podstawą programową wynosi

 

Wpłat za żywienie oraz opłatę stałą Rodzice uiszczają w Banku Spółdzielczym w Nasielsku na podane konta Przedszkola do 10 bieżącego miesiąca.

W przypadku zaległości trwającej jeden miesiąc za przedszkole dziecko zostaje skreślone z listy przedszkolaków.

Prosimy Rodziców o terminowe dokonywanie opłat.

45 8226 0008 2001 0000 9087 0001 - opłata stała

18 8226 0008 2001 0000 9087 0002 - opłata za żywienie