Nasi specjaliści ...

 

mgr Małgorzata Wojciechowska 

mgr Ewa Gajewska

mgr Anna Maria Drwęcka

 

 

mgr Agnieszka Chylińska- pedagog

 

mgr Anna Gródek – psycholog