Nasi specjaliści ...

mgr M. Wojciechowska - logopeda

mgr Agnieszka Chylińska- pedagog

 

mgr Anna Gródek – psycholog