Samorządowe Przedszkole w Nasielsku przyjmuje zgłoszenia na dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu 2019 roku dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym  z gminy Nasielsk. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie deklaracji  i złożenie w placówce. Deklarację można pobrać na stronie internetowej przedszkola lub w sekretariacie.

Pobierz deklarację woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w miesiącu lipcu 2019

Pobierz upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola(dotyczy dzieci spoza placówki)